Hårdvara - Lagring Intern & Extern - CD & DVD & Blu-Ray - Optiska enheter - Interna optiska enheter